From my side of life I can say to you that it is important that even when you have challenges, that you find the true peace and love within your heart. Don’t let yourself be destroyed by stress and disharmony that your world can be in, a part of the creation where you life in. If you experience the light within yourself you know that you are part of our world. And you know that someday you will go back to our world. And we celebrate the journey you had in your life. Never look back with sadness or with anger of what kind of experiences you had. Every new day under your sun brings possibilities. Brings you the possibility to experience life. Someday, when death is coming, it is only the transition of your soul back to our world. Your light within you will still shine. You only take your experience you had in life with you, back to our world. Try to love as much as you can.

See yourself as a flower.

 

Give your soul the nurture it needs. Take good care of yourself. That is the only way you can grow. Try to get in control with all your minds thoughts. All your doubts and insecurities can only get you lesser in growing. Try to be strong and try to listen to essence of the voice you have within you. That is not necessarily the voice from us. You, as a human, have a soul. Your soul has a voice. You call it intuition in your world. We call it the true light. And that’s who you really are. Your mind is like an organ of your body, and your mind looks like kind of a computer in your world. That part of insecurities is something you need to get control of. If you feel the desire to grow in your world with all your potentials and all your talents, than my friend it is important that listen to the inner voice what is always there.

Life will never fail you. Don’t see challenges, disasters as a failed point off a day. See it as an experience that give you possibilities to grow. Just like flowers in your world need water to grow.

When you feel lost, and if you feel that your inner light is not as strong as you wish, then see yourself again as that flower. Because the flower will grow to the sun. The sun in your world is the greatest light you can imagine. That has similarities with the light from our world. I am not suggesting to raise up your face to the sun, but imagine that the sun is in you. So when the challenges in your life and in your world are to difficult for you to cope with, than turn your thoughts to the light within you. From my side of life I can say to you that we love you. We will never leave you. When you need us, the only thing you need to do my friends is to send out your thoughts to us. Me and my friends will wrap you in the arms of love. Sometimes you will feel the warmth, sometimes it can be cold. That is all up to how your physical body will react to the changes in the atmosphere. We are a vibrational energy, you can sense us. Of course my friends I understand that you need a face or a voice. But my friend, I need a medium, like this lady in the chair to send out my thoughts and to use a voice.

We celebrate everyday the day you live in your world. So try to celebrate with us together. Celebrate your life. And even when you have to face difficulties or when the vibration of your energy is low, and you have sadness, losses then my friends try to smile and look in your mirror. And see your own smile and then we are smiling with you. The sun in your world is always shining, even when the clouds are around the sun. Don’t be your own cloud in your sunny life. No matter what my fiends, create your own sun. Than you will grow on your own way, on your own road and you write your own story. The story of your own life. When you are born in your world, you get a book. You are the owner of your own book. But my friend, you need to write with the pencil you have in your hand. We can’t write your life story. Prepare yourself that someday you will all come back to my world and we will sit together. During the time I only have the possibility to use a voice to communicate with you, I can only suggest to you that you start writing your book,the book of life !

You have the possibilities under the sun of your world to be the star.

The voice

Friend in spirit

Van mijn kant van het leven kan ik je zeggen dat het belangrijk is dat je, zelfs als je uitdagingen hebt, de ware vrede en liefde in je hart vindt. Laat je niet vernietigen door stress en disharmonie waarin je wereld zich kan bevinden, een deel van de schepping waarin je leeft. Als je het licht in jezelf ervaart, weet je dat je deel uitmaakt van onze wereld. En je weet dat je op een dag terug zult gaan naar onze wereld. En we vieren de reis die je in je leven hebt gemaakt. Kijk nooit met verdriet of boosheid terug op wat voor soort ervaringen je hebt gehad. Elke nieuwe dag onder je zon brengt mogelijkheden. Biedt je de mogelijkheid om het leven te ervaren. Op een dag, als de dood komt, is dat slechts de overgang van je ziel terug naar onze wereld. Je licht in je zal nog steeds schijnen. Je neemt alleen je ervaring die je in het leven had mee terug naar onze wereld. Probeer zoveel mogelijk lief te hebben.

Zie jezelf als een bloem.

 

Geef je ziel de verzorging die ze nodig heeft. Zorg goed voor jezelf. Alleen zo kun je groeien. Probeer de controle te krijgen met al je gedachten. Al je twijfels en onzekerheden kunnen je alleen maar minder doen groeien. Probeer sterk te zijn en probeer te luisteren naar de essentie van de stem die je in je hebt. Dat is niet per se de stem van ons. Jij, als mens, hebt een ziel. Je ziel heeft een stem. Je noemt het intuïtie in jouw wereld. We noemen het het ware licht. En dat is wie je werkelijk bent. Je geest is als een orgaan van je lichaam en je geest ziet eruit als een soort computer in je wereld. Dat deel van onzekerheden is iets waar je controle over moet krijgen. Als je het verlangen voelt om in je wereld te groeien met al je mogelijkheden en al je talenten, dan is het mijn vriend belangrijk om naar de innerlijke stem te luisteren wat er altijd is. Het leven zal je nooit in de steek laten. Zie uitdagingen, rampen niet als een mislukt punt van een dag. Zie het als een ervaring die je mogelijkheden geeft om te groeien. Net zoals bloemen in jouw wereld water nodig hebben om te groeien. Als je je verloren voelt en als je voelt dat je innerlijke licht niet zo sterk is als je wilt, zie jezelf dan weer als die bloem. Omdat de bloem naar de zon zal groeien. De zon in jouw wereld is het grootste licht dat je je kunt voorstellen. Dat heeft overeenkomsten met het licht uit onze wereld. Ik stel niet voor om je gezicht naar de zon op te heffen, maar stel je voor dat de zon in je is. Dus als de uitdagingen in je leven en in je wereld te moeilijk zijn om mee om te gaan, richt je gedachten dan op het licht in je. Van mijn kant van het leven kan ik je zeggen dat we van je houden. We zullen je nooit verlaten. Als je ons nodig hebt, is het enige wat je hoeft te doen, mijn vrienden, je gedachten naar ons te sturen. Ik en mijn vrienden zullen je in de armen van liefde wikkelen. Soms voel je de warmte, soms kan het koud zijn. Dat hangt allemaal af van hoe je fysieke lichaam zal reageren op de veranderingen in de atmosfeer. We zijn een trillingsenergie, je kunt ons voelen. Natuurlijk, mijn vrienden, ik begrijp dat je een gezicht of een stem nodig hebt. Maar mijn vriend, ik heb een medium nodig, zoals deze dame in de stoel, om mijn gedachten te uiten en een stem te gebruiken.

We vieren elke dag de dag dat je in je wereld leeft. Dus probeer samen met ons te vieren. Vier je leven. En zelfs als je moeilijkheden onder ogen moet zien of als de trilling van je energie laag is, en je hebt verdriet, verliezen, dan proberen mijn vrienden te glimlachen en in je spiegel te kijken. En zie je eigen glimlach en dan glimlachen we met jou. De zon in jouw wereld schijnt altijd, zelfs als de wolken rond de zon zijn. Wees niet je eigen wolk in je zonnige leven. Het maakt niet uit wat mijn vrienden zijn, creëer je eigen zon. Dan groei je op je eigen manier, op je eigen weg en schrijf je je eigen verhaal. Het verhaal van je eigen leven. Als je in je wereld geboren bent, krijg je een boek. Je bent de eigenaar van je eigen boek. Maar mijn vriend, je moet schrijven met het potlood dat je in je hand hebt. We kunnen uw levensverhaal niet schrijven. Bereid je erop voor dat jullie op een dag allemaal terug zullen komen naar mijn wereld en dat we samen zullen zitten. Gedurende de tijd dat ik alleen de mogelijkheid heb om een ​​stem te gebruiken om met je te communiceren, kan ik je alleen maar aanraden om te beginnen met het schrijven van je boek, het boek des levens!

Je hebt de mogelijkheden onder de zon van je wereld om de ster te zijn.

De stem

Vriend in spirit

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste mogelijke website te tonen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten