Associated Body Spiritualist national Union

STICHTING SCS

Assoiated Body SNU

Spiritualisme in Nederland
Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis-Klooster-Doplhia

1. Het vaderschap van God.

2. Het broederschap der mensen.

3. Contact met de geestenwereld en begeleiding en hulp van engelen

4. Het eeuwige voortbestaan van de menselijke ziel.

5. Persoonlijke verantwoordelijkheid.

6. Vergoeding en vergelding van je goede en slechte gedrag op aarde

7. Vooruitgang en groei voor iedere menselijke ziel

 

Assoiated Body SNU

De Stichting SCS (Spiritualist Centre Soulconnections) Nederland is op 30 maart 2021 officieel opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK  RSIN nummer 82364605.

*In 2021  is Stichting SCS officieel een Associated Body geworden van de Spiritualist National Union gevestigd in Engeland. Dit houdt in dat stichting SCS de religie Spiritualisme heeft aangenomen, aanvaard heeft en uitdraagt met de bijbehorende 7 basisprincipes als leidende filosofie.* Op dit moment wachten we op het Logo

 

Het promoten, verspreiden en uitdragen van het Spiritualisme brengt kennis en ontwikkeling met zich mee. Kennis van de religieuze filosofie en de historie van de religie is een strevend en voortdurende ontwikkeling waar stichting SCS zich in het fundament mee bezig houdt. Dit komt tot uiting in de vele liefdadigheidsactiviteiten die aangeboden worden vanuit stichting SCS.

 

Deze activiteiten sluiten aan bij het spiritualisme, de filosofische 7 basisprincipes en het mediumschap, wat het bewijs is dat het leven na de fysieke dood doorgaat.

Lezingen, oefencircles, educatieve lessen, healingcircles en filosofische discussies zijn activiteiten om spirituele groei te bevorderen, te helpen bij religieuze gelijkheid en morele hervormingen.

Dit biedt de mogelijkheden aan mensen om hun eigen onderzoek aan te gaan en te doen in het mediumschap, healing mediumschap en de religie Spiritualisme.

Je eigen weg inzichtelijk maken, groeien en ervaren. Bewust te worden.

Elke maand wordt er een Spirituele verbindingsdienst aangeboden aan iedereen
die wil aansluiten.

De bestuursleden van stichting SCS zijn: Danielle Nijhuis (President/voorzitter), Diana Kampshoff (vice President/vervang voorzitter), Kimberley van Egmond (secretaris), Iwan Nijhuis (penningmeester). Uiteraard krijgen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werk.

 

Wilt u ons steunen?

Donaties zijn van harte welkom!

Stichting SCS

NL36BUNQ2062840411

 

Zo kunnen we nog meer activiteiten organiseren

Danielle Nijhuis

Voorzitter

Het Bestuur

Voorstellen

Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis

Voorzitter /Chair

Hallo mijn naam is Danielle Nijhuis,ik ben geboren in 1976 en woonachtig in het mooie Twente. Ik was altijd al erg gevoelig voor energieënen zag de spirituele wereld al vanaf hele jonge leeftijd
Een brug mogen bouwen tussen de twee werelden is het grootste geschenk wat je mag ervaren en de liefde en de healing die vrij komt is amazing.Na vele jaren ontwikkeling binnen de SNU ontstond een droom om me nog dieper te verbinden met de Spiritualist National Union in Engeland.In 2015 richte ik mijn opleidingscentrum op Soulconnections , maar de wens om een community van liefde en God op te richte werd steeds groter.Als Spiritualist was de meest logische stap om een aanvraag te doen voor een Assosiated Body van de Spiritualist National Union in nederland.En zo geschiedde, op 30 maart is de stichting opgericht om naast mijn zakelijke centrum een community van God grond te kunnen geven.Samen met Diana & Kimberley en mijn man zullen we jullie een plek bieden van verbinding, filosofie en spiritualiteit in het Spiritualisme in Nederland

 

# Assesor Accreditations

# Healing mediums

#Nederlandse Vertegenwoordiger Spiritualist National Union #Internationaal (SNUi)
#Education Tutor SH2
#Oprichster Soulconnections 2015
#Voorzitter/President Stg SCS
#Awardings CSNU
#Awarding  CSNU t Teacher

Vervangend voorzitter/Chair

Mijn naam is Diana Kampshoff ,geboren in 1978
Mijn spirituele reis begon al erg vroeg in mijn kinderjaren. Ik voelde dat ik anders was dan anderen en dat ik de perceptie op het leven anders ervaarde dan de mensen in en uit mijn omgeving.
Mijn ontwikkeling begon vooral toen ik op jonge leeftijd moeder werd en daarna mijn studie oppakte om leerkracht te worden in het primaire basisonderwijs
In de vervolg jaren, na mijn studie, ben ik mij gaan specialiseren op ontwikkeling én mentale groei, bij zowel kinderen als volwassenen. Hoewel ik een heel fijn leven had, een lieve man, lieve kinderen en een leuke baan, voelde het toch alsof er iets ontbrak. De leegte van “het missen”
In 2018 kwam ik in aanraking met de religie het Spiritualisme. Ik vond hierin mijn “thuis”.
Alle puzzelstukjes kwamen samen.
Ontwikkeling en zingeving zijn belangrijke sleutelwoorden bij Spiritualiteit. Waarbij
bewustwording hét reflectiemoment is van het inzicht op deze ontwikkeling. Vandaaruit zal zingeving volgen.
Voor mij is het Spiritualisme met het bijbehorende mediumschap en begeleiding van de spirituele ontwikkeling van anderen hetgeen wat mij compleet maakt.

 

Binnen de SNU ben ik bezig met de Accreditatie in Speaking en Demonstration (Geinspireerd spreken en demonsteren van mediumschap)
Mijn Vicevoorzitterschap is hier een verlengde van. In deze rol kan ik een constructieve bijdrage leveren en/of aanbieden, om ieder zijn of haar bewustwording te laten ontwaken

Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis-Klooster-Doplhia

Secretaris

Hai, mijn naam is Kimberley van Egmond, ik ben geboren in 1992 en woon in het Oosten van het land. In het dagelijks leven werk ik in de Gehandicaptenzorg met de liefste en leukste bewoners die ik ken, na een klein uitstapje in de Kinderopvang. Hier kan ik mijn intuïtieve vermogens in dit werkveld goed gebruiken. Naast alles wat ik nu binnen het mediumschap doe is dit mijn grote passie, werken in de zorg met de meest pure zielen die er zijn.

Eigenlijk ben ik altijd al wel gevoelig voor sferen en emoties geweest. Dit heeft een lange tijd geduurd voordat ik dat echt heb leren begrijpen hoe daarmee om te gaan en na een periode van heftige stilstand op ongeveer 16 jarige leeftijd kwam ik op het pad van intuïtieve ontwikkeling en heb mijn eerste stapjes gezet. Maar altijd voelde het alsof er meer moest zijn, nog steeds had ik niet dat gevoel van thuiskomen, niet dat gevoel van helemaal zijn wie ik ben.

Zo ongeveer 4 jaar geleden kwam ik Mediumschap en Spiritualisme tegen en ben een traject begonnen bij Soulconnections. Mediumschap en het Spiritualisme waren vrij nieuw voor mij, maar heeft in een zeer korte tijd mijn leven 180 graden omgedraaid. Eindelijk heb ik het gevoel van thuis zijn. Met een nieuwe familie die ik heb ontmoet, vol met mensen die gelijkgestemd zijn en hetzelfde in het leven staan maar toch ook allemaal hun eigen unieke drive hebben.

 

Mijn hart gaat met name gloeien van het Healing mediumschap en de geschiedenis van het Spiritualisme en alles wat daarbij komt kijken. Zelf ben ik nu dan ook bezig met het HAS traject, Healing Accreditation Scheme, via de SNU en mag dus als Trainee healing medium aan de slag. Ik hoop dat we met de stichting vele harten mogen gaan raken!

Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis-Klooster-Doplhia

Administratie

Hallo mijn naam is Iwan Nijhuis.Geboren in 1979

Ik ben de man van Danielle Nijhuis, het is een eer om de financiele zaken te behartigen voor de Stichting.

Ik ben bedrijfseconoom en werk dagelijks in de financiele wereld.

Ik ben niet werkzaam in het mediumschap maar een interesse naar gevoeligheid sensitiviteit en de spirituele wereld is er altijd al geweest.

Voor het belang van de stichting en Spiritualisme in Nederland en de vertegenwoordiging van de Spiritualist National Union help ik de dames om de zakelijke aspecten te behartigen.

BY DEEPENING OUR UNDERSTANDING WE REALISE THAT ALL IS INTERCONNECTED AND ARE PARTS OF ONE GREAT OCEAN OF LIFE

“GLYNN EDWARDS”

Arthur Findlay College

De school voor Mediumschap en Spiritualisme in Engeland
website AFC

Spiritualist National Union

Online opleidingen-Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis
Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis-Klooster-Doplhia
AFC -UK-ARTHUR-Findlay-College
Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis
Aura Reading-mediumship-reading -Trance-DanielleNijhuis-Klooster-Doplhia

THE MANIFISTATION OF SPIRITUAL QUALITIES IS THE DEMONSTRATION OF THRUTH IN ACTION

“GLYNN EDWARDS”

STICHTING _SCS_SPIRITUALISME
Assoiated Body SNU
Divine services

Spirituele Diensten

Maandelijkse Divine services  van Stichting SCS op de lokatie
Wijkcentrum de Roef 
Adres
Pastoor Geertmanstraat 17
7535BZ Enschede
Een spirituele dienst is een bijeenkomst waarbij de leidraad is om het leven te vieren en samenkomst tussen onze wereld en de spirituele wereld in verbinding te voelen en te ervaren.
Een divine service programma ziet er als volgt uit
De voorzitter heet jullie welkom
Voorzitter SCS Diana Kampshoff of Daniëlle Nijhuis
Openings gebed :
Muziek
Reading : een passage uit een spiritueel boek
Muziek
Geïnspireerd woord: Medium spreekt vanuit de ziel en laat zich inspireren door de spirituele wereld met filosofie:
Demonstratie Mediumschap
2 of drie mediums zullen ieder 2 of 3 contacten maken met een overleden dierbare voor een van de aanwezige.
( Betrokken Mediums Daniëlle Nijhuis CSNU Diana Kampshoff ,Kimberley van Egmond , Jessica Papen )
Er zal in de komende diensten verschillende mediums bij komen die ons komen helpen om een brug te bouwen tussen de twee werelden.
Spirituele healing moment : Uitleg en leiding Daniëlle Nijhuis CSNU T healing Mediums
Notities.
Er zijn mogelijkheden om een kopje koffie of thee te nuttigen
Alle Divine Services zijn toegankelijk met een vrijwillege eigen bijdrage.
De data zijn bekend voor 2021 & 2022
Stichting SCS heeft geen winstoogmerk maar door middel van de vrijwillige bijdrage kunnen we dit soort bijeenkomsten blijven organiseren.
Naast de fysieke lokatie zal de zoom room beschikbaar zijn zodat je online erbij aanwezig kan zijn.( zoom Ticket 5 Euro )
We zullen met oortjes werken zodat het ook goed te verstaan is voor jullie op zoom.
De spirituele diensten zijn volledig gestoeld op de religie Het Spiritualisme van de SNU ( Spiritualist National Union)
Stichting SCS is goed gekeurd geassocieerd aan de SNU en alles wat we doen doorspekt vanuit de 7 basis principes.
Voor informatie scs@soulconnections.nl
*Iedereen is welkom
Data
25 September 2021 – Online Via Zoom 19:30-21:00
Fysieke zondag spirituele diensten
Fysiek In Enschede
10:30-12:00
17 oktober 2021
28 november 2021 ( Max 30 personen )
12 december 2021 ( kerst Dienst ) Live Piano :Matthijs de Leng
23 januari 2022
27 februari 2022
27 maart 2022
10 april 2022
29 mei 2022
12 juni 2022
17 juli 2022
25 september 2022
30 oktober 2022
27 november 2022
11 december 2022 ( Kerst Dienst )
Wat is het Spiritualisme 

Korte uitleg

Wat is een spirituele bijeenkomst

Elke religie drukt haar geloof op een unieke manier uit, maar de meeste religies hebben een aantal dingen gemeen. Als je een Spirituele dienst bijwoont, zullen er dingen zijn waar je misschien bekend mee bent. Bijvoorbeeld gebed, muziek , en stille bezinning. U kunt ook een verhaal  woord  horen  die tot  nadenken zet, vaak afkomstig uit een breed scala aan bronnen.

Een ander kenmerk is het geïnspireerd woord, die op dat moment meestal onvoorbereid en geïnspireerd is door de Spirituele wereld via de ziel van het werkende medium. Het doel is om het denken over ons leven aan te moedigen door de lens van de spiritualisme filosofie (gebaseerd op de zeven principes).

Ook gebruikelijk in een spirituele dienst wordt tijd besteed aan Healing. Dit kan gewoon een stille tijd zijn voor de aanwezigen  om healingsgedachten uit te zenden (voor mensen op afstand), of een demonstratie van healing door eenHealing  medium. Healing Medium, dit  is altijd een essentieel onderdeel  van de spiritualistische religie.

Veel diensten omvatten ook een demonstratie van bewijskrachtig mediumschap. Dit houdt in dat er werkende  medium boodschappen van de overleden dierbare  doorgeeft aan de aanwezige van de dienst. Dit is geen vorm van vermaak, maar een manier om het  principe van het eeuwige voortbestaan ​​van de menselijke ziel te demonstreren. Het ondersteunt de  filosofie en moedigt contemplatie aan over het grotere spirituele plaatje dat de  Goddelijke wereld  voor ons heeft voorzien.

 

Waar staat de SNU voor

De Spiritualists’ National Union is een religieuze liefdadigheidsinstelling die de opleiding van spirituele Healing Mediums , Mediums, openbare sprekers en leraren in het hele Verenigd Koninkrijk ondersteunt, en Spiritualistische kerken/Centrums in het hele Verenigd Koninkrijk en de wereld  ondersteunt.

 

ST SCS is aangesloten bij de SNU en een Associated  Body.

Vandaag is het dan helemaal Officieel ;() 14 oktober 2021.

Stichting SCS en Soulconnections opleidings centrum is officieel een Associated Body van de SNU.

ST SCS is officieel erkend als een geassocieerd orgaan van de National Union van de Spiritualist.

Een erkenning brengt de samenwerking tot stand tussen de SNU en St SCS en Soulconnections bij het promoten en delen van de leringen en boodschap van de spiritualisten.

We zijn vereerd om in Nederland een referentiepunt te zijn voor iedereen die meer wil weten over SNU-spiritualisme en de Engelse School van het Arthur Findlay College.

Het idee om deze stichting op te richten en een opleidingsprogramma voor spiritualisten te starten is het directe gevolg: iedereen die zijn kennis op dit gebied wil ontwikkelen, van dienst wil zijn met competentie en professionaliteit, de basishulpmiddelen ter beschikking stellen.
Het team van St SCS en Soulconnections , dat zij aan zij met Daniëlle Nijhuis CSNUt . werkt in dit project, bestaat uitsluitend uit professionals met een jarenlange opleiding aan het Arthur Findlay College en trainingen binnen de SNU en SNUi

Het gemeenschappelijke doel van St SCS en Spiritualist Centrum Soulconnections is om dienstbaar te zijn aan wie dat nodig heeft onze kennis te delen en onze ervaringen te brengen met iedereen die zich serieus wil inzetten voor dit pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
Stichting SCS Spiritualistisch centrum Soulconnections Diana Kampshoff Kimberley van Egmond Iwan Nijhuis
Www.Soulconnections.nl

 

 

Alle Activiteiten van ST SCS zullen overeenkomen met het lokale aanbod wat ook geboden wordt in Engeland maar dan in Nederland

St SCS verzorgt Diensten en workshops en lezingen om je meer te vertellen over de rijke historie van het Spiritualisme en te ervaren.

 

St SCS is een vrijwillege tak en heeft geen winstoogmerk.

 

Bij Soulconnections het Trainingscentrum kunt u Opleidingen volgen.

God, Licht of Universum

‘Het vaderschap van God’, verwijst naar onze erkenning dat God een universele aanwezigheid is en centraal staat in alle dingen. Spiritualisten kunnen hiervoor persoonlijk verschillende namen gebruiken, zoals de Goddelijke Kracht, de Goddelijke Geest of de Grote Geest. Allen hebben echter hun begrip dat God de bron is van al het leven en alle dingen.

 

ST SCS is gestoeld op het Spiritualisme ,we passen dan ook in alles de filosofie van de zeven basis principes als leidraad toe.

Maar iedereen is welkom hoe je het ook noemt.

 

Als Stichting willen we je niet bekeren om iets te geloven.

We bieden je een mogelijkheid om te ontdekken en te ervaren dat jou geliefde en je dierbare 1 hartslag, 1 adem, 1 gedachte bij je vandaan zijn.

 

Voel je vooral welkom, de deur staat open voor iedereen

SPIRIT NEVER DIES

“DANIELLE NIJHUIS”

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste mogelijke website te tonen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten